Most Popular T-CPMT Papers

5 Most Popular Articles according to Xplore® usage statistics

Publication Year: 2015, Page(s):1339 - 1349 

 

A Low-Cost and High-Gain 60-GHz Differential Phased Array Antenna in PCB Process

Tao Zhang ; Lianming Li ; Haiyang Xia ; Xujun Ma ; Tie Jun Cui

Publication Year: 2018, Page(s):1281 – 1291 

Inkjet Printing of Wideband Stacked Microstrip Patch Array Antenna on Ultrathin Flexible Substrates

Wen Tao Li ; Yong Qiang Hei ; Peter Mack Grubb ; Xiao-Wei Shi ;Ray T. Chen

Publication Year: 2018, Page(s):1695 – 1701

 

A Filtering Dual-Polarized Antenna Subarray Targeting for Base Stations in Millimeter-Wave 5G Wireless Communications

Hui Chu ; Yong-Xin Guo

Publication Year: 2017, Page(s):964 – 973

 

Fan-Out Wafer-Level Packaging for Heterogeneous Integration

John H. Lau ; Ming Li ; Margie Li Qingqian ; Tony Chen ; Iris Xu ;Qing Xiang Yong ; Zhong Cheng ; Nelson Fan ; Eric Kuah ; Zhang Li ; Kim Hwee Tan ; Yiu-Ming Cheung ; Eric Ng ; Penny Lo ; Wu Kai ; Ji Hao ; Koh Sau Wee ; Jiang Ran ; Cao Xi ; Rozalia Beica ;Sze Pei Lim ; N. C. Lee ; Cheng-Ta Ko ; Henry Yang ; Yu-Hua Chen ; Mian Tao ; Jeffery Lo ; Ricky S. W. Lee

Publication Year: 2018, Page(s):1544 – 1560

 

Read More